ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Image is not available

Socjologia?

Pedagogika?

Dziennikarstwo?

Filologia?

Filozofia?

Etnologia?

Historia?

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo?

Ochrona dóbr kultury?

Politologia?

Stosunki międzynarodowe?

Image is not available
Międzyobszarowe Indywidualne
Studia Humanistyczno - Społeczne

!

Arrow
Arrow
Slider

IDEA MISHS 

MISHS to studia dla ludzi z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.

Więcej

Zasady Studiowania

Indywidualny program studiów na każdy rok studiów konsultowany jest z opiekunem naukowym a następnie zatwierdzany przez dziekana Wydziału Humanistycznego.
Zapisy na zajęcia odbywają w systemie USOS. Student zobowiązany jest zrealizować  minimum programowe. 

Więcej

Mishowe "Who’s who?"

Każdy student MISHSu wybiera swojego Tutora, z którym współpracuje przez cały okres studiów.
Jest on jego doradcą - jego rolą jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.

Więcej