ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Spotkania z klasyką filmową

Spotkania z klasyką filmową

Wszystkich studentów MISH-S zapraszamy na Spotkania z klasyką filmową. Podczas spotkań prezentowane będą filmy takich twórców jak Ingmar Bergman, Andrzej Tarkowski, Akiro Kurosawa, Frederico Fellini, Wong Kar-Wai i inni. Spotkania będą odbywały się mniej więcej co dwa tygodnie w

Więcej...

Obowiązkowe zajęcia dla studentów MISH-S

Obowiązkowe zajęcia dla studentów MISH-S

Zgodnie z obowiązującymi od roku akademickiego 2019/2020 Zasadami studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych studentów pierwszego roku MISH-S obowiązują dwa kursy o charakterze metodologicznym i/lub interdyscyplinarnym.

W semestrze zimowym kursem tym jest Specyfika humanistyki;

Więcej...

KURS BIBLIOTECZNY DLA STUDENTÓW I ROKU

Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom I roku szkolenie biblioteczne w formie kursu elektronicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK oraz z zasadami korzystania z zasobów drukowanych i elektronicznych dostępnych na UMK.

Kurs elektroniczny dostępny będzie dostępny na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej: https://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne

Więcej...

Dyżury Kierownika MISH-S

Dyżury Kierownika MISH-S

W semestrze zimowym dyżury prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego będą się odbywać w czwartki w godz. 13:15-14.45 (pok. 320, Collegium Minus).

Więcej...