ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Rekrutacja

DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MISH-S?

 • ze względu na unikalną formę kształcenia studia na MISH-S mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów,
 • studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką własnego opiekuna naukowego,
 • MISH-S dają możliwość ukończenia najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia,
 • tylko w ramach studiów międzywydziałowych można zrealizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy,
 • studia na MISH-S umożliwiają dalsze kształcenie na prestiżowych studiach międzyuczelnianych oraz międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.

W ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych można uzyskać dyplom następujących kierunków:

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • etnologia – antropologia kulturowa
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • kognitywistyka
 • Lingwistyka praktyczna i copywriting
 • Lingwistyka stosowana – jęz. rosyjski z jęz. czeskim
 • ochrona dóbr kultury
 • medioznawstwo
 • pedagogika
 • politologia
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie informacją i bibliologia

Kształcenie w ramach MISH-S prowadzone jest w sposób indywidualny. Student w porozumieniu z własnym opiekunem naukowym ustala indywidualny program studiów obejmujący tzw. minimum wybranego kierunku studiów oraz przedmioty dodatkowe; dzięki temu może uzyskać dyplom określonego kierunku, ale też uzupełnić wiedzę o dodatkowe, najciekawsze i najbardziej przydatne w późniejszej karierze przedmioty. Możliwa jest realizacja więcej niż jednego minimum, a w konsekwencji ukończenie więcej niż jednego kierunku w ramach MISH-S.

 

Więcej informacji: www.mish.umk.pl

Rejestracja internetowa