ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Kierunki uczestniczące w MISH-S

Kierunki uczestniczące w MISH-S – informacja dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/20

LISTA NIE JEST JESZCZE KOMPLETNA – trwają prace nad aktualizacją danych, przepraszamy

Archeologia,
Architektura informacji,
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
Dziennikarstwo,
Etnologia-antropologia kulturowa,
Filozofia,
Filologia bałkańska,
Filologia germańska,
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie,
Filologii polska,
Filologia romańska,
Filologia rosyjska,
Filologia włoska,
Historia,
Historia sztuki
Kognitywistyka,
Komparatystyka literacko-kulturowa,
Komunikacja społeczna,
Kulturoznawstwo,
Lingwistyka praktyczna i copywriting,
Lingwistyka stosowana,
Politologia,
Stosunki międzynarodowe,
Socjologia,
Studia skandynawsko-bałtyckie,
Wojskoznawstwo.