ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Minima programowe

Minima programowe obowiązujące studentów MISH-S zamierzających uzyskać dyplom licencjata na poszczególnych kierunkach studiów.

Architektura informacji

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (dla osób rozpoczynających naukę w 2019 roku)

Etnologia – antropologia kulturowa (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Etnologia – antropologia kulturowa (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filologia angielska

Filologia bałkańska (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filologia bałkańska – grupa I. ALBAŃSKO-BUŁGARSKA

Filologia bałkańska – grupa II. ALBAŃSKO-SERBSKA

Filologia germańska

Filologia germańska (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (specjalność filologia klasyczna)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (specjalność wiedza o kulturze śródziemnomorskiej)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filologia polska

Filologia polska ogólna (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filologia romańska

Filologia romańska (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filologia włoska

Filologia włoska (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Filozofia (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Historia

Historia sztuki

Język rosyjski w biznesie

Komparatystyka literacko-kulturowa (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Kognitywistyka (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Lingwistyka stosowana – jęz. rosyjski z jęz. czeskim

Lingwistyka stosowana – jęz. rosyjski z jęz. czeskim (dla osób rozpoczynających naukę w 2020 roku)

Lingwistyka praktyczna i copywriting

Ochrona Dóbr Kultury

Pedagogika

Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie

Politologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2019 roku)

Praca socjalna

Rosyjski w biznesie

Socjologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Stosunki Międzynarodowe (dla osób rozpoczynających naukę w 2019 roku)

Zarządzanie informacją i Bibliologia