ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Minima programowe

Minima programowe obowiązujące studentów MISH-S zamierzających uzyskać dyplom licencjata lub magistra na poszczególnych kierunkach studiów:

Minima obowiązujące obecnie:

1. Dla osób rozpoczynających naukę w 2016 roku i później:

Architektura informacji

Filologia angielska

Filologia bałkańska

Filologia germańska

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia polska

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Kulturoznawstwo

Lingwistyka stosowana – jęz. rosyjski z jęz. czeskim

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Politologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2018 roku)

Praca socjalna

Rosyjski w biznesie

Stosunki Międzynarodowe (dla osób rozpoczynających naukę w 2018 roku)

Zarządzanie informacją i Bibliologia

2. Dla osób rozpoczynających naukę w roku 2015 i wcześniej:

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Etnologia – antropologia kulturowa (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Filologia angielska (obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015)

Filologia germańska (obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015)

Filologia polska (obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015)

Filologia romańska (obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015)

Filologia rosyjska (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Filozofia (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Kognitywistyka (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Kulturoznawstwo (obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015)

Lingwistyka praktyczna i copywriting (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Pedagogika (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Politologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Praca socjalna (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Socjologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Stosunki Międzynarodowe (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Zarządzanie informacją i Bibliologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)