ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Minima programowe dla osób rozpoczynających studia w latach wcześniejszych

Archiwistyka i zarządzanie informacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Historia sztuki (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Dziennikarstwo (dla osób rozpoczynających naukę w 2012 roku)

Dziennikarstwo (dla osób rozpoczynających naukę w 2013 roku)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Etnologia (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Filologia angielska

Filologia angielska (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14)

Filologia bałkańska (dla osób rozpoczynajacych studia w roku akademickim 2011/12)

Filologia bałkańska (dla osób rozpoczynajacych studia w roku akademickim 2012/13)

Filologia bałkańska

Filologia germańska (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/12)

Filologia germańska (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Filologia germańska

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia polska (dla osób rozpoczynających studia w roku 2012)

Filologia polska (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/12)

Filologia polska

Filologia romańska od podstaw (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Filologia romańska dla osób ze znajomością języka (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/12)

Filologia romańska dla osób ze znajomością języka (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Filologia romańska dla początkujących (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14)

Filologia romańska dla osób ze znajomością języka (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14)

Filologia romańska (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15)

Filologia romańska

Filologia rosyjska (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Filologia rosyjska

Filologia włoska (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Filozofia (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/12)

Filozofia, specjalność komunikacja społeczna (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/12)

Filozofia (Antropologia i psychologia egzystencjalna)

Hellenistyka (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Historia (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/12)

Historia (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Historia sztuki (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)

Historia sztuki (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14)

Kulturoznawstwo

Lingwistyka praktyczna i copywriting (dla osób rozpoczynających naukę w 2015 roku)

Ochrona dóbr kultury (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/12)

Politologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2012 roku)

Politologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2013 roku)

Politologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2018 roku)

Socjologia (dla osób rozpoczynających naukę w 2012 roku)

Stosunki międzynarodowe (dla osób rozpoczynających naukę w 2012 roku)

Stosunki międzynarodowe (dla osób rozpoczynających naukę w 2013 roku)

Stosunki Międzynarodowe (dla osób rozpoczynających naukę w 2018 roku)

Wojskoznawstwo

Zarządzanie informacją i bibliologia

Zarządzanie informacja i bibliologia (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13)