ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

+48 56 611 36 12
mishus@umk.pl

Obieg dokumentów

Nie później niż do 31 października student składa zatwierdzony program studiów na dany rok akademicki uzgodniony i podpisany przez opiekuna naukowego, który następnie opiniuje i podpisuje kierownik MISH-S.

W dalszej kolejności program studiów zatwierdza dziekan Wydziału Humanistycznego.

Po zaopiniowaniu przez kierownika MISH-S dziekan Wydziału Humanistycznego zatwierdza również wszystkie sprawy dotyczące studentów MISH-S (wyjazdy stypendialne, urlopy dziekańskie, aneksy do programów studiów itp.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on Twitter