ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Obieg dokumentów

Nie później niż do 31 października student składa zatwierdzony program studiów na dany rok akademicki uzgodniony i podpisany przez opiekuna naukowego, który następnie opiniuje i podpisuje kierownik MISH-S.

W dalszej kolejności program studiów zatwierdza dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

Po zaopiniowaniu przez kierownika MISH-S dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych zatwierdza również wszystkie sprawy dotyczące studentów MISH-S (wyjazdy stypendialne, urlopy dziekańskie, aneksy do programów studiów itp.).