ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Kontakt

Kontakt ogólny

email: mishus@umk.pl

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, ul. Fosa Staromiejska 1a
tel. (56) 611 36 66 (Sekretariat) lub (56) 611 36 12 (Dziekanat)

Kierownik MISH-S

prof. dr hab. Adam Grzeliński – przełożony studentów MISH-S, odpowiada za organizację studiów MISH-S, pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej MISH-S, zatwierdza programy studiów i podania studentów, przy czym wszystkie dokumenty należy przedstawiać osobiście.

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, ul. Fosa Staromiejska 1a, pok. 320
tel. (56) 611 36 61; dyżur: czwartki, godz. 13.15-14.45.

e-mail: Adam.Grzelinski@umk.pl

Sekretarz MISH-S

dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK

Dziekanat

mgr Anna Dąbrowska
e-mail: annad@umk.pl

tel. 56 611 36 12