ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Kontakt

Kontakt ogólny

email: mishus@umk.pl

Kierownik MISHS

prof. dr hab. Adam Grzeliński – przełożony studentów MISH-S, odpowiada za organizację studiów MISH-S, pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej MISH-S, zatwierdza programy studiów i podania studentów, przy czym wszystkie dokumenty należy przedstawiać osobiście.

Wydział Humanistyczny, ul. Fosa Staromiejska 1a, pok. 321
tel. (56) 611 36 65 lub (56) 611 36 12
e-mail: Adam.Grzelinski@umk.pl

Opiekunowie

prof. dr hab. Adam Grzeliński grzelinski@wp.pl
dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK kupskups@poczta.onet.pl
dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK kupskups@poczta.onet.pl

Dziekanat

mgr Anna Dąbrowska
e-mail: annad@umk.pl

tel. 56 611 36 12