ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

KURS BIBLIOTECZNY DLA STUDENTÓW I ROKU

Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom I roku szkolenie biblioteczne w formie kursu elektronicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK oraz z zasadami korzystania z zasobów drukowanych i elektronicznych dostępnych na UMK.

Kurs elektroniczny dostępny będzie dostępny na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej: https://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne