ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

+48 56 611 36 12
mishus@umk.pl

Nabór do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

4 lipca 2017

Akademia »Artes Liberales« ogłasza nabór do IX edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (MPISD AAL).

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony w roku 2008 i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007, Uchwała nr 248 z dnia 19.03.2010, Uchwała nr 296 z dnia 22.10.2014, Uchwała nr 316 z dnia 18.03.2016). Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych  w ramach Akademii »Artes Liberales«. Akademia stwarza doktorantom szansę udziału w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych. Od naszych doktorantów oczekujemy aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu tej nowej formy studiowania.

Nabór do IX edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

  • a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
  • b) absolwentów Międzywydziałowych/ Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych /Humanistycznych i Społecznych,
    a także
  • c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogą starać się ci spośród wymienionych grup absolwentów, którzy są już doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL (patrz strona główna Akademii) bądź takie studia zamierzają podjąć w roku akad. 2016/2017.

Szczegółowe informacje wraz z ankietą zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie http://www.aal.edu.pl/node/38. Termin przesyłania ankiet mija 15 września 2017, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 9 października 2017 r. w Warszawie.

Wszelkie informacje można uzyskać także u przedstawiciela UMK w Radzie Akademii Artes Liberales, prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego (Instytut Filozofii): adamgrz@umk.pl.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on Twitter