ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej, kierownik MISH-S

prof. dr hab. Adam Grzeliński – Instytut Filozofii

Prodziekani ds. studenckich poszczególnych wydziałów:

dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK – prodziekan Wydziału Nauk Historycznych
dr Mirosław Wachowiak – prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych
dr Patryk Tomaszewski– prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK – prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
dr hab. Dariusz Pniewski – prodziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Anita Pacholik-Żuromska – prodziekan Wydziału Humanistycznego

Przedstawiciele jednostek realizujących poszczególne kierunki studiów:

dr hab. Maria Gierlak – Katedra Filologii Germańskiej
dr hab. Rafał Moczkodan – Instytut Literatury Polskiej
prof. dr hab. Tomasz Szlendak – Instytut Socjologii
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska – Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr hab. Dariusz Brzostek – Katedra Kulturoznawstwa
prof. dr hab. Mirosław Żelazny – Instytut Filozofii
dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK – Instytut Filozofii
dr Piotr Zemszał – Instytut Filologii Słowiańskiej
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
dr Katarzyna Kącka – Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska – Katedra Filologii Romańskiej
dr hab. Sylwia Skuza-Białousz – Katedra Italianistyki

Sekretarz MISH-S

dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK – Instytut Filozofii