ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Obowiązkowe zajęcia dla studentów MISH-S

Obowiązkowe zajęcia dla studentów MISH-S

Zgodnie z obowiązującymi od roku akademickiego 2019/2020 Zasadami studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych studentów pierwszego roku MISH-S obowiązują dwa kursy o charakterze metodologicznym i/lub interdyscyplinarnym.

W semestrze zimowym kursem tym jest Specyfika humanistyki; zajęcia prowadzi prof. Adam Grzeliński (Collegium Minus, s. IX, piątki, godz. 8.00).

Drugi kurs obowiązkowy, oferowany przez Wydział Sztuk Pięknych, będzie odbywał się w semestrze letnim.