ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

+48 56 611 36 12
mishus@umk.pl

Rekrutacja na studia 2017/18

26 lipca 2016
Rekrutacja na studia 2017/18

DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MISH-S?

  • ze względu na unikalną formę kształcenia studia na MISH-S mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów,
  • studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką własnego opiekuna naukowego,
  • MISH dają możliwość ukończenia najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia,
  • tylko w ramach studiów międzywydziałowych można zrealizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy,
  • studia na MISH-S umożliwiają dalsze kształcenie na prestiżowych studiach międzyuczelnianych (Akademia ‘Artes Liberales’) oraz międzynarodowych w ramach programu Erasmus.

DODATKOWE  INFORMACJE

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on Twitter