ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

+48 56 611 36 59
mishus@umk.pl

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

23 sierpnia 2016
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Studenci, zainteresowani otrzymaniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcie powinni przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem Dziekana WH.  Dokumenty na WH można składać do 12.09.2016 do godz. 10.00 w sekretariatach IF i IS.

Kandydat zainteresowany stypendium powinien złożyć  dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć takie jak:

w przypadku osiągnięć naukowych:

 • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,
 • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego albo złożenia wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
 • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

w przypadku osiągnięć artystycznych:

 • kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,
 • kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,
 • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,
 • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

w przypadku osiągnięć w sporcie:

 • zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,
 • zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 dostępne są na stronie MENiS: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on Twitter